[claue_addons_promotion image=”6525″]

This is custom heading element

Gò Vấp

Tên Quận/Huyện Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Đức 9 E8/ 19C ấp 5, xã Vĩnh Lộc B 0909468310
Bình Chánh Nhà thuốc Tâm Đức A3/14P Ấp 1, Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B 0972242397
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Khôi 326A/13 ấp 1, xã An Phú Tây 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Mai Khôi 338/13 ấp 1, xã An Phú Tây 0978724183
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Đức 9 E8/19C ấp 5, xã Vĩnh Lộc B 0909468310
Bình Chánh Nhà thuốc Mai Khôi 2 C10/32 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh 0978724183
Bình Chánh Nhà thuốc Ngọc Bích 97 D14/34 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh 028.376028443
Bình Chánh Nhà thuốc Vy Anh 2 15/3B Đoàn Nguyên Tuấn , ấp 2 , xã Tân quý Tây 0982754744
Bình Chánh Nhà thuốc Nhân ái D10/40 Đoàn Nguyên Tuấn, ấp 4, xã Hưng Long 0982754744
Bình Chánh Nhà thuốc Cầu Cua 9/3B Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Ngân Vy 157B/6 Đường An Phú Tây, Hưng Long, xã An Phú Tây 0974835266
Bình Chánh Nhà thuốc Cẩm Quyên 2K Đường số 10,ấp 2,xã Bình Hưng (đối diện UBND xã Bình Hưng) 0938650227
Bình Chánh Nhà thuốc Phúc Hậu 50 Đường số 10,KDC Bình Hưng,ấp 2,xã Bình Hưng 0903646905
Bình Chánh Nhà thuốc An Thy D7/32D Đường số 18B ấp 4 0909580806
Bình Chánh Nhà thuốc Nhân Đức A1/13A Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên 028.38771539
Bình Chánh Nhà thuốc Chợ Đệm A8/8 Nguyễn Hữu Trí, KPhường 1, TT.Tân Túc 0972607076
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Kha E9/6A Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Tấn Túc 1 E3/7 Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Túc 0949072672
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Hiếu C4/1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng 0933300484
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Hiếu C3/21 Phạm Hùng, xã Bình Hưng 0933300484
Bình Chánh Nhà thuốc Thanh Hải A23/15 QL50, ấp 1A, xã Bình Hưng 0909503557
Bình Chánh Nhà thuốc Mekong C4/2A1 Quách Điêu, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc A 0969680988
Bình Chánh Nhà thuốc Đăng Khoa D1/B Quốc Lộ 1A (Ngay chợ Bình Chánh) 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Sinh Đôi 2 D1/8-D1/8A quốc lộ 50 ấp 4,xã Phong Phú 0916245101
Bình Chánh Nhà thuốc Tâm Phúc 11 E1/6B Quốc Lộ 50, xã Phong Phú 02866798020
Bình Chánh Nhà thuốc Hoàng Huy 1A-251 Tỉnh Lộ 10 ấp 1, xã Phạm Văn Hai 02837622072
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên 0904001922
Bình Chánh Nhà thuốc ái Như D7/23 Trịnh Như Khuê, xã Bình Chánh 01696465303
Bình Chánh Nhà thuốc Phúc Hậu 1 1876 Vĩnh Lộc ,ấp 4,Vĩnh Lộc 0909876249
Bình Chánh Nhà thuốc Nhật Quỳnh C1/3B Võ Văn Vân, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B 028.54284730
Bình Chánh Nhà thuốc Phát Tài C1/3B, Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B 0973158698
Bình Chánh Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity Huyện Bình Chánh 18006821

Tân bình

Tên Quận/Huyện Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Đức 9 E8/ 19C ấp 5, xã Vĩnh Lộc B 0909468310
Bình Chánh Nhà thuốc Tâm Đức A3/14P Ấp 1, Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B 0972242397
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Khôi 326A/13 ấp 1, xã An Phú Tây 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Mai Khôi 338/13 ấp 1, xã An Phú Tây 0978724183
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Đức 9 E8/19C ấp 5, xã Vĩnh Lộc B 0909468310
Bình Chánh Nhà thuốc Mai Khôi 2 C10/32 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh 0978724183
Bình Chánh Nhà thuốc Ngọc Bích 97 D14/34 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh 028.376028443
Bình Chánh Nhà thuốc Vy Anh 2 15/3B Đoàn Nguyên Tuấn , ấp 2 , xã Tân quý Tây 0982754744
Bình Chánh Nhà thuốc Nhân ái D10/40 Đoàn Nguyên Tuấn, ấp 4, xã Hưng Long 0982754744
Bình Chánh Nhà thuốc Cầu Cua 9/3B Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Ngân Vy 157B/6 Đường An Phú Tây, Hưng Long, xã An Phú Tây 0974835266
Bình Chánh Nhà thuốc Cẩm Quyên 2K Đường số 10,ấp 2,xã Bình Hưng (đối diện UBND xã Bình Hưng) 0938650227
Bình Chánh Nhà thuốc Phúc Hậu 50 Đường số 10,KDC Bình Hưng,ấp 2,xã Bình Hưng 0903646905
Bình Chánh Nhà thuốc An Thy D7/32D Đường số 18B ấp 4 0909580806
Bình Chánh Nhà thuốc Nhân Đức A1/13A Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên 028.38771539
Bình Chánh Nhà thuốc Chợ Đệm A8/8 Nguyễn Hữu Trí, KPhường 1, TT.Tân Túc 0972607076
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Kha E9/6A Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Tấn Túc 1 E3/7 Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Túc 0949072672
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Hiếu C4/1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng 0933300484
Bình Chánh Nhà thuốc Minh Hiếu C3/21 Phạm Hùng, xã Bình Hưng 0933300484
Bình Chánh Nhà thuốc Thanh Hải A23/15 QL50, ấp 1A, xã Bình Hưng 0909503557
Bình Chánh Nhà thuốc Mekong C4/2A1 Quách Điêu, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc A 0969680988
Bình Chánh Nhà thuốc Đăng Khoa D1/B Quốc Lộ 1A (Ngay chợ Bình Chánh) 0988958062
Bình Chánh Nhà thuốc Sinh Đôi 2 D1/8-D1/8A quốc lộ 50 ấp 4,xã Phong Phú 0916245101
Bình Chánh Nhà thuốc Tâm Phúc 11 E1/6B Quốc Lộ 50, xã Phong Phú 02866798020
Bình Chánh Nhà thuốc Hoàng Huy 1A-251 Tỉnh Lộ 10 ấp 1, xã Phạm Văn Hai 02837622072
Bình Chánh Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên 0904001922
Bình Chánh Nhà thuốc ái Như D7/23 Trịnh Như Khuê, xã Bình Chánh 01696465303
Bình Chánh Nhà thuốc Phúc Hậu 1 1876 Vĩnh Lộc ,ấp 4,Vĩnh Lộc 0909876249
Bình Chánh Nhà thuốc Nhật Quỳnh C1/3B Võ Văn Vân, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B 028.54284730
Bình Chánh Nhà thuốc Phát Tài C1/3B, Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B 0973158698
Bình Chánh Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity Huyện Bình Chánh 18006821