FOGAN- Tăng cường chức năng gan

FOGAN được điều chế theo bài thuốc cổ phương của đồng bào Dao- Ba Vì, Hà Nội chưa có trên thị trường. Với các thành phần từ tự nhiên Cà gai leo; Cao Giảo cổ lam; Cao An xoa; Cao Dứa rừng; Cao Đan vàng; Cao Xạ đen; Cao Lá nụ; Cao Bướm bạc là các loại cao thực vật thường được người dân tộc Dao sử dụng để bảo vệ và tăng cường chức năng gan