Sữa PYPOMILK GLU GOLD

Sữa PYPOMILK GLU GOLD dinh dưỡng thích hợp cho người tiểu đường, tiền tiểu đường

Nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand