Sữa vệ sinh phụ nữ hương nước hoa SANTAFA

Sữa vệ sinh phụ nữ Santafa với các thành phần từ thiên nhiên và hương nước hoa an toàn, dễ chịu và em dịu cho vùng kín. Giúp làm sạch và bảo vệ vùng kín mỗi ngày.

Danh mục: