Viên sủi C-Multi

Viên sủi C-Multi bổ sung vitamin C và một số vitamin thiết yếu

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp nâng cao sức khỏe